Culturele Omvorming: Kunstplein krijgt geen kans

De VVD-fractie heeft na een lang en fel debat in de vergadering gemeenteraad op 27 juni een motie van de VVD, D66, SP en Verenigd Links ingebracht met daarin een alternatief voor de voorstellen van het college. De collegepartijen sloten echter de rijen en steunden slechts de eigen ingediende motie en het collegeplan.

De coalitiepartijen blijven kiezen voor Uitburo plus, omdat de bezuiniging op Parnas van bijna 1 miljoen euro leidend is, hoewel er nu ineens wel weer wordt ingezet op een centrale vestiging en organisatie.

Volgens de collegepartijen zou het alternatief Kunstplein vele malen duurder zijn dan het college voorstel. Inderdaad kost dit ruim € 800.000,00 maar dit betekent alsnog een bezuiniging van 30 % op cultuur. Helaas moet er bezuinigd worden, dit betekent ook het nemen van zware beslissingen. De VVD kiest bij cultuur voor de basis op orde en reuring in de stad, en dus niet voor kaalslag. Wat ons betreft blijft er een royaal budget voor cultuureducatie, het financiële probleem van de Harmonie wordt structureel opgelost en Mercurius krijgt de kans om uit te groeien tot een goede lokale omroep. Uiteindelijk denkt de VVD fractie dat het door ons gediende plan nog wel eens goedkoper kan uitpakken dan het college voorstel; de frictiekosten zijn nu begroot op 1,2 miljoen euro, dat kon wel eens veel te weinig zijn binnen het collegeplan.

Het lijkt erop dat Parnas gesaneerd moet worden, terwijl er geen sprake is van een wanprestaties . Zij maken zich gereed voor cultureel ondernemerschap en dat is zeer te prijzen. Met de besluiten van het college en de collegepartijen in de raad sneuvelt Kunstplein voordat het een reële kans heeft gekregen. De VVD-fractie blijft kritisch de ingeslagen weg monitoren: we vragen ons af of dit college nu wel op tijd alle knelpunten en gevolgen in beeld kan brengen met heldere scenario’s en keuzes!

Klik hier voor het door o.a. de VVD ingediende amendement.