Culturele omvorming, waar is de visie?

Na lang wachten is de visie van het college op de culturele omvorming eindelijk klaar. Het resultaat is ontluisterend en voor nagenoeg alle politieke partijen inclusief de collegepartijen onacceptabel. Daarnaast spraken tijdens de hoorzitting over cultuur 17 sprekers in vanuit het gehele culturele veld (tot uit Utrecht aan toe) en raadden deze allen het college af om Parnas te sluiten en te blijven in zetten op een centrale vestiging. Bij sluiting van Parnas verliest de gemeente een centrale spil en is het zeer de vraag of de bezuiniging die het college verwacht wordt gehaald.

De schattingen van de kosten van het sluiten van Parnas lopen miljoenen uiteen. Het college oordeelt totaal anders dan het gerenommeerde bureau dat Parnas in de hand heeft genomen. Tijdens de behandeling in de commissie Welzijn ontstond een vreemd geschuif met functies/ instellingen en niet in de laatste plaats met mensen. Waarbij de spelregels steeds lijken te veranderen. Rekenen we nu wel of niet het huidige pand van Parnas mee, of kan “…cultuureducatie ook wel in de vrijkomende Filmhuiskelder ondergebracht worden…”, aldus een hardop denkende wethouder afgelopen dinsdag.

Daarnaast zijn de budgeten voor cultuureducatie naar verwachting onvoldoende om de basisambities voor cultuureducatie waar te maken. Iets wat de culturele kwartiermaker ook constateerde. Niet voor niks stelde de VVD fractie samen met D66 bij de behandeling van de begroting al voor om zoals de VVD (overigens met D66 samen) om vanaf 2013 structureel meer geld ter beschikking te stellen.

Het visiestuk verteld geen helder verhaal waarbij de bezuinigingen klip en klaar duidelijk zijn en gehaald worden. De VVD kiest heel nadrukkelijk niet voor de kaalslag die het college voorstelt en koos in haar tegenbegroting al voor het op orde brengen van de basis en meer reuring in de stad. In onze begroting blijft er een royaal budget voor cultuureducatie, het financiële probleem van de Harmonie wordt structureel opgelost en Mercurius krijgt de kans om uit te groeien tot een goede lokale omroep. Om de financiële problemen bij de bibliotheek het hoofd te bieden, wordt ingezet op de bibliotheek van de toekomst en voor evenementen en activiteiten in de stad komt extra, structureel budget beschikbaar. Dat wil niet zeggen dat wij tegen elke bezuiniging op cultuur zijn. Ook wij bezuinigde in onze tegenbegroting 30 % op cultuur. Maar ook Parnas constateerde in haar reddingsplan “Kunstplein” dat het best met minder geld toe kan als ze de ruimte krijgen om een commerciëlere organisatie te worden.

Volgens de VVD-fractie moet niet de bezuiniging op cultuureducatie, maar het effect leidend zijn. De visie van het college heeft een ding echt duidelijk gemaakt. De culturele sector is uitstekend in staat om zich te organiseren. Waarom dan ook niet vertrouwen op deze zelfde sector om gezamenlijk te kijken waar bezuinigd en geld gevonden kan worden, een methode die bijvoorbeeld in Deventer goed heeft gewerkt.