College passieve houding richting burgers met betrekking gratis identiteitskaart

Het Gerechtshof in Den Haag heeft op 7 oktober jl. bepaalt dat de identiteitskaart gratis moet zijn. Burgers gebruiken de ID-kaart steeds vaker om zich te identificeren, concludeerde het Gerechtshof. Op straat, als je gaat werken of een uitkering aanvraagt. Het is verplicht om identiteitsbewijs te overleggen. Volgens de uitspraak is het enige privé-belang van de kaart dat mensen daarmee binnen de Europese Unie mogen reizen. De Hoge Raad neemt hierover binnenkort een definitieve beslissing. In afwachting van die uitspraak bieden steeds meer gemeenten hun inwoners de mogelijkheid aan bezwaar te maken tegen de kosten.

 

 

De VVD heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W. De VVD-fractie zou het niet redelijk vinden dat mensen die vanaf de uitspraak op 7 oktober jl. een identiteitskaart aanvragen de dupe worden en dus eventueel onterecht leges betalen voor de identiteitskaart. De VVD fractie vindt dat nu reeds geanticipeerd moet worden. Hoe gaat het college in Leeuwarden om met de ontstane problematiek van de gratis  identiteitskaart.  Het college heeft vandaag de vragen beantwoord.

 

Het college volgt het advies van de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) en verstrekt op aanvraag van de klant een voorbeeldbrief waarmee de burger bezwaar kan maken. Dit is een erg passieve houding richting de burgers, omdat de klant er zelf om moet vragen vaak niet op de hoogte zal zijn van problematiek. Volgens de VVD moet je de burgers actiever informeren. meer >>>