College mag door onderhandelen over oplossing Cambuur

Het college heeft de raad ons per brief geïnformeerd over het verzoek van Cambuur voor steun bij de problemen met de acute liquiditeit, en hun voornemen om dit verzoek af te wijzen. Het college heeft vervolgens aangeven dat de raad kan besluiten tot andere scenario’s. Daarna is door het college veel via de media gecommuniceerd. Dit roept (daarmee (soms zonder over alle feiten te beschikken)) allerlei reacties en emoties op, die misschien straks wel tegen kunnen werken bij het vinden van een oplossing.

 

In de pers verscheen ook een bericht dat de wethouder in contact was met een mogelijk groep van nieuwe investeerders. Vandaag mocht iedereen dan weer uit de krant vernemen dat nieuwe en ‘oude’ investeerders elkaar hebben gevonden en tot overeenstemming zijn gekomen. Het wordt dan weer niet duidelijk of het college betrokken is geweest bij gesprekken.
Qua proces en communicatie nu niet echt een wonderschone vertoning, in tegendeel.
Prima om sommige zaken openbaar te maken, maar onderhandelen doe je niet in het openbaar, net zo min als praten over personen. Daar bereik je niet het beste resultaat mee, volgens ons.
 
Afgelopen vrijdag vroeg de wethouder via de mail om een beslissing van de raad om door te mogen onderhandelen. Wat wil de wethouder nu precies van de raad weten? Inmiddels lijkt het zo dat het college heeft gepraat en door wil praten met de nieuwe investeerders. In deze nieuwe situatie is een garantstelling van de gemeente van 1 miljoen euro nodig. Was er in een eerder stadium niet sprake van 500.000 euro?
Wil het college nu wel hulp overwegen? Waarom nu dan wel en in welke vormen onder welke voorwaarden? Wat is er dan nu veranderd?Kortom, wat is het standpunt van het college nu? Wanneer is volgens het college de continuïteit nu en in de toekomst gegarandeerd?
 
Er wordt veel gepraat,en gespeculeerd rondom een aantal zaken. De VVD heeft verder begrepen dat er de afgelopen 3 weken niet meer door het college is gesproken met de RvC van Cambuur. Klopt dit? Waarom niet?


Terug naar de brief: Het college geeft een beeld van de onderliggende problematiek en de mogelijk scenario’s en stelt nadrukkelijk geen partij te zijn. De VVD is dat niet met het college eens. Iedereen, en zeker het college, kent de afspraken tussen Cambuur en de projectontwikkelaar over de financiële afwikkeling. Het college heeft er voor gekozen om de deadline van de grondaanbieding te verlengen tot  1 februari 2011. Graag horen we van het college de reden van deze verschuiving in de tijd. Daarmee is immers de noodzaak voor de projectontwikkelaar om op korte termijn, (namelijk rond  1 oktober,)  tot overeenstemming te komen, vervallen. Hierdoor is het college volgens ons gewoon partij en onderdeel geworden van het probleem.De VVD fractie is dit proces open in gegaan en wil vooral  zakelijk naar de feiten kijken. De VVD draagt Cambuur een warm hart toe en zou het bijzonder jammer vinden wanneer de club voor Leeuwarden verloren gaat. Cambuur hoort bij Leeuwarden en is daarnaast een partner in veel sociale en maatschappelijk projecten.

De VVD heeft daarom, naast alle informatie van het college, veel contacten gehad met diverse personen, om het beeld zo helder en duidelijk mogelijk te krijgen. Uit alle verkregen informatie blijkt toch wel een stuk genuanceerder beeld dan uit de informatie die het college gegeven heeft aan de hand van een vertrouwelijke presentatie. De VVD vindt dat jammer: Een objectief totaalbeeld draagt bij aan een goede en zorgvuldige besluitvorming.
 
De VVD wil positief kijken naar de mogelijkheden voor een garantstelling. Voorwaarde daarbij is dat de continuïteit van Cambuur gewaarborgd kan worden. Dat betekent onder andere een sluitende begroting voor komend seizoen en waar nodig aanvullende garanties van private partijen. Het college zal daarvoor met Cambuur de mogelijkheden moeten uitwerken en die vervolgens volledig onderbouwd met plannen, begrotingen e.d. aan deze raad moeten voorleggen.
 
Het is noodzakelijk dat de organisatie op korte termijn gaat voldoen aan de Governance-structuur zoals de KNVB die voor staat. Eenvoudiger gezegd: Cambuur moet “Vermeend”-Proof worden. Het lijkt er nu op dat de verschillende partijen het daar over eens zijn.
 
Ook de situatie rondom de ontwikkeling van het Cambuurgebied moet snel helder worden. De financiële afhandeling tussen Cambuur en projectontwikkelaar hangt daar mee samen. Wat zijn de gevolgen voor de continuïteit van Cambuur wanneer de gemeente er niet uitkomt met de projectontwikkelaar? Het is dus van belang dat het college hier snel uit komt. Hoe gaat het college dit aanpakken? Het lijkt er sterk op dat beide partijen op dit moment alleen maar hun eigen posities betrekken en denken in problemen in plaats van in oplossingen. Op die manier komt een oplossing geen stap dichterbij. De VVD ziet oplossingen graag in de vorm van scenario’s op basis van mogelijke varianten, bijvoorbeeld ook gefaseerde ontwikkeling van het totale gebied. Bovendien moet duidelijk zijn wat verplaatsing van VV Leeuwarden kost, wat de opbrengsten zijn van de grond, wat de gemeente nog moet investeren in bouwrijp maken en welke kosten er nog te verwachten zijn op het gebied van de inrichting en de infrastructuur. Kan het college deze gegevens op korte termijn aanleveren?
 
Ten slotte een oproep aan het college: Stap over uw eigen schaduw heen: Bij Cambuur, oude en nieuwe investeerders heeft de wil om te bewegen en eruit te komen al tot overeenstemming geleid. Het college moet nu ook betrokken partijen om de tafel en gaan praten. Het lijktnu zo dicht bij elkaar te zitten dat het toch mogelijk moet zijn om dit gewoon af te handelen voor de eerstvolgende raadsvergadering. Het college mag wat de VVD betreft verder onderhandelen, maar het eindresultaat wil de VVD wel in de vorm van een onderbouwd voorstel (verhaal) terug zien, aldus VVD-raadslid Harry Bevers.