College leert niets van gang van zaken Novolectriq

Naar aanleiding van alle commotie in de afgelopen weken rondom Novolectriq heeft de VVD Leeuwarden vorige week vragen gesteld aan het college van B&W over de gang van zaken en de lessen die daaruit voor de toekomst getrokken worden. Fryslan Development Fonds (FDF) had een achtergestelde lening verstrekt aan het bedrijf van € 150.000,--, de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) participeert in het bedrijf voor ongeveer € 100.000,-- en de gemeente heeft het Ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden (OBL) € 350.000,-- gegeven voor een bedrijfsverzamelgebouw rondom elektrisch rijden, waar Novolectriq onderdeel van was. Inmiddels is het faillissement van Novolectriq uitgesproken.  Uit de antwoorden van het college van B&W van Leeuwarden blijkt, dat het college geen conclusies of lessen trekt uit de gang van zaken bij Novolectriq en er dus feitelijk niets van heeft geleerd.  Ook niet ten aanzien van het feit of er voldoende kennis is in de organisatie om dit soort initiatieven te kunnen beoordelen op risico's, kansen en bedrijfseconomische aspecten.

Vraag: Was het college op de hoogte van het vertrek van Novolectriq? Waar gaat het bedrijf naar toe en waarom?

Antwoord: Novolectriq was bezig met een heroriëntatie, het college van B&W was hiervan op de hoogte. De heroriëntatie liep nog, in grote lijnen was bekend dat het bedrijf Novolectriq niet uit Leeuwarden zou vertrekken, maar dat één van de activiteiten zou worden overgeheveld naar/worden opgepakt door AGV (AGV is gevestigd in Oosterhout).  

Vraag: Hoe komt het met het geld dat gestoken is in de ontwikkeling (350.000 euro aan OBL en 150.000 euro van FDF)? Zijn er nieuwe huurders voor de panden? Welke gevolgen heeft dit voor OBL?
 

Antwoord:
De gemeente is met 350.000 euro een overeenkomst aangegaan met OBL voor de ontwikkeling van het cluster 'elektrisch voortbewegen'. OBL heeft hiervoor een pand aangekocht en dit als generiek bedrijfsverzamelgebouw ingericht voor bedrijven op het gebied van elektrisch voortbewegen. Er is inmiddels een nieuwe huurder gevonden voor ruimte in het bedrijfsverzamelgebouw en die wil ook de ruimte van Novolectriq gaan gebruiken. FDF is een zelfstandig fonds (het Fryslân Development Fonds is een initiatief van de Provincie Fryslân, Rabobank Leeuwarden Noordwest Friesland en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland) en beslist zelf welke bedrijven zij willen financieren.
 
Vraag: Welke conclusies trekt het college hieruit voor de toekomst?
 
Antwoord: Dat de prille markt van het elektrisch bewegen volop in beweging is. Het blijft een kwetsbare markt, maar  wel een markt waar toekomst in zit en met voldoende potentie. In deze markt is het een kwestie van je nek uitsteken en doorzetten. Dit betekent tegelijkertijd ook dat je een groter risico loopt en dat het gelijk opvalt wanneer iets niet goed gaat. Wij denken dat om iets te bereiken in deze nieuwe markten ondersteuning op generiek niveau noodzakelijk blijft