COLLEGE HEEFT PASSIEVE HOUDING BIJ ONTWIKKELINGEN BEDRIJFSLEVEN

In juni van dit jaar heeft de VVD Leeuwarden vragen gesteld over de ontwikkelingen bij Friesland Campina in Leeuwarden. De afdeling Packaging Zuid met zo'n 70 werknemers gaat in 2011 sluiten. De VVD vond het des te teleurstellender omdat op informele signalen van de VVD aan het college er altijd geruststellende antwoorden kwamen, er was niks aan de hand. Vandaag heeft het college de vragen van de VVD beantwoord. Uit de antwoorden blijkt de passieve houding van het college bij ontwikkelingen in het bedrijfsleven van Leeuwarden. Wat er gebeurt is dat het college wordt geïnformeerd als de beslissing al is genomen. Het beeld dat naar voren komt is dat ze wacht tot ze wordt geïnformeerd. Beïnvloeden is dan nog vrijwel onmnogelijk. De VVD herkent dit uit eerdere trajecten. Voor de VVD is werkgelegenheid de topprioriteit. Dat wil zeggen dat je het zittende bedrijfsleven koestert, want daar vindt de meeste groei van de werkgelegenheid plaats. Daarvoor is een pro-actieve houding van het gemeentebestuur nodig. Dus niet afwachten wat er wordt besloten en daarover geïnformeerd worden, maar investeren in netwerken, relaties en vertrouwen, zodat je vroegtijdig kan beïnvloeden. antwoorden >>>