COLLEGE HEEFT GEEN GRIP OP DE ONDERWIJSHUISVESTING: FORSE OVERSCHRIJDING CSG COMENIUS

Met betrekking tot de nieuwbouw van CSG Comenius, heeft de VVD dee indruk dat een aantal zaken niet in overeenstemming is met de gemaakte afspraken. Zo vraagt de VVD zich af waarom er wordt afgeweken van de afspraak om geen prijsindex te financieren.

Betekent de informerende brief van het college dat er wordt afgeweken van het, in de nota in Scholen onder Dak beschreven inlooppunt van Comenius?
In de brief wordt gesproken over een sterke instroom van nieuwe leerlingen. Wat is de verwachting van het college aangaande de instroom van Middelbare Scholieren in Leeuwarden totaal en met name de Zuidlanden? Is hier contact over geweest met Comenius en Piter Jelles (Gomarus) en komt er nu een aanpassing van de bouwplannen van deze scholen in Leeuwarden?
De VVD stelt vast dat 1 miljoen euro extra budget een afwijking is van normale lijn: waarom? Normaal worden kostenoverschrijdingen niet vergoed. Er resteert dan nog maar 1,4 miljoen euro: welke consequenties heeft dat nu precies voor het met de raad afgesproken programma.
De VVD is van mening dat deze 1 miljoen euro extra ervoor zorgt dat afspraken met de raad niet nagekomen kunnen worden. Dit vraagt wat de VVD betreft om een raadsbesluit, en niet alleen maar een informerende brief van het college. Want straks heeft het college extra budget nodig, na deze forse overschrijding, omdat er straks niet genoeg geld is voor de met de raad afgesproken projecten. Een overschrijding van de bouwkosten in deze tijd is ook nog eens onlogisch.