College geeft veel teveel parkeervergunningen uit in binnenstad

De VVD-fractie heeft enige tijd geleden kritische vragen gesteld aan het college van B&W over het parkeren in de stad. (vragen >>>Het college van B&W heeft deze vragen inmiddels beantwoord. Daaruit blijkt dat het college vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn in de stad. De VVD is het daarmee niet eens. Zo langzamerhand verdwijnen er door het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers, maar ook door het plaatsen van nieuwe betaalautomaten voor maaiveldparkeren, steeds meer parkeerplaatsen, die niet worden gecompenseerd. Verder is er gebleken dat op een aantal plekken teveel parkeervergunningen zijn uitgegeven en dan met name voor het mogen parkeren op betaalde parkeerplaatsen. De toetsing hierop is de afgelopen tijd niet adequaat geweest, aldus het college zelf. De VVD vindt dit een slechte zaak. Het college gaat nu wel maatregelen nemen, maar dit had veel eerder gemoeten. Het college gaat ook eindelijk wel op zoek naar een oplossing voor het probleem dat er plaatsen zijn waar mensen die veelal niet bekend zijn in de stad parkeren, terwijl het parkeerplaatsen uitsluitend voor vergunninghouders is. Zo worden er bijvoorbeeld op de Groeneweg aan de lopende band bekeuringen uitgedeeld aan goedwillende toeristen. antwoorden >>>