College bevestigt dat winterfeest en aftelfeest dit jaar definitief doorgaan

De VVD Leeuwarden samen met de PvdA vragen gesteld over het niet doorgaan van het aftelfeest dit jaar. Tijdens de begrotingsbespreking werd namelijk tussen neus en lippen door gemeld dat er dit jaar geen geld was voor het aftelfeest. De afgelopen jaren was het aftelfeest een groot succes, er kwamen duizenden mensen op af. De VVD en PvdA stelden voor om de kosten te dekken ten laste van de post onvoorzien en/of budgetten jeugd/cultuur/veiligheid. Vandaag heeft het college van B&W met een brief aan de raad bevestigt dat het winterfeest en het aftelfeest dit jaar definitief door zullen gaan! meer >>>