BEZORGDHEID OVER ONTWIKKELING VAN HET BUDGET BIJSTANDSGELDEN (WWB)

Recent heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt dat gemeenten al in 2010 fors minder extra bijstandsgeld krijgen. Het totale budget van 4 miljard euro omvat bijstandsuitkeringen (WWB) en uitkeringen in het kader van de WIJ (jongeren), IOAW (oudere werklozen), IOAZ, deel van Bbz (zelfstandigen) en Wwik (kunstenaars). Gemeenten krijgen volgens de nieuwe inzichten in 2010 een budget van 4 miljard euro. Aanvankelijk was de gemeenten € 4.4 miljard gemeld, maar het kabinet heeft gemeenten in oktober 2009 al laten weten dat het totale budget, gezien de onzekere economische omstandigheden, uiteindelijk lager zou kunnen uitvallen. Het gaat nu om een vermindering van zo’n 10% van het budget. In bijvoorbeeld Rotterdam zou het mogelijk gaan om 47 miljoen euro minder.  Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe budgetten op 27 juli jl. aan de gemeenten bekend gemaakt. De gemeente staat al voor een grote financiële opgave, er moet fors bezuinigd worden. Dit komt er nog eens bovenop! De VVD is daar uitermate bezorgd over. En om meer duidelijkheid te krijgen en zicht op de gevolgen heeft de VVD de volgende vragen: meer >>>