BEGROTING 2011 WELZIJN: EERST VISIE OP INHOUD EN AMBITIE CULTUUREDUCATIE

VVD-raadslid Karen Vasbinder heeft aangegeven dat de bezuiniging op cultuur fors is, ruim 1 miljoen euro op een begrotingspost van zo'n 10 miljoen euro. En dat er eerst een visie op de inhoud en ambitie van cultuureducatie moet komen in Leeuwarden. En daaruit dan logisch de vorm volgt. Wat  voor de VVD in ieder geval overeind moet blijven is dat basisschoolkinderen kennis maken met kunst en cultuur. Daarnaast blijkt  Parnas bereid meer dan 30% te schrappen. Is het college bereid deze handreiking aan te pakken?  En dan bijvoorbeeld stapsgewijs te bezuinigen? De VVD heeft bij de nota Cultuurvuur steeds gepleit voor 1. basis op orde en 2. meer reuring in de stad. Wellicht kan het toeters en bellen laten vervallen? De basis op orde is wat de VVD betreft ook De Harmonie, deze moet volgens de VVD-fractie als topinstelling zeker behouden blijven. Een vraaggericht plan van aanpak is wel noodzaak. Mercurius wil wel samengaan met Stenden tot een leerwerkbedrijf. Stenden vraagt hiervoor medewerking van de gemeente en een bruidsschat. Is er nu wel de bereidheid bij het college om deze samenwerking met de lokale onafhankelijke omroep te ondersteunen? meer >>>