BEGROTING 2011 STADSONTWIKKELING: BLIJVEN INVESTEREN IN VERBETEREN BEREIKBAARHEID LEEUWARDEN

VVD-raadslid Wyb Feddema heeft bij de behandeling van de begroting 2011 (onderdeel Stadsontwikkeling) aangegeven dat Leeuwarden moet blijven investeren in het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad. Daarnaast passeerden vele andere onderwerpen de revue. De VVD Leeuwarden pleit al jaren voor het selectief en gericht inzetten van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in Leeuwarden. Eindelijk pakt de Groenlinks-wethouder dat op. Helaas alleen om een bezuiniging te realiseren. De VVD ziet liever dat het ingezet wordt voor verbetering van het onderhoud. Met verbazing heeft de VVD ook het persbericht gelezen dat de gemeente Leeuwarden de eerste 3 schades gaat uitbetalen aan de slachtoffers van “de Paal van Krol” aan het Ruiterkwartier. Steeds en tot verveling toe, heeft de VVD gewezen op de jurisprudentie en op de financiële risico’s veroorzaakt door deze overbodige verkeerspaal van Krol, er zijn voldoende andere handhavingsinstrumenten. Blijft het bij deze 3? Het college kan niet volhouden, dat het risico tot schadevergoeding slechts bij de eerste 3 “slachtoffers” lag. En dat de andere 27 daar geen recht op hebben..meer >>>