Afscheid Avine Fokkens (Leeuwarden) als VVD-statenlid

Na 4 jaar statenlidmaatschap werd vandaag in Provinciale Staten afscheid genomen van de VVD-statenlid Avine Fokkens uit Leeuwarden. In verband met drukke werkzaamheden zal zij niet terug keren in Provinciale Staten. Commissaris van de Koningin John Jorritsma: Avine Fokkens. U vecht tegen windmolens, u ziet liever andere vormen van duurzame energie en anders kernenergie. Bij de ruimtelijke ordening kwam uw juridische achtergrond goed van pas. Want u hechtte daar aan een goede juridische borging van provinciale uitgangspunten, uiteraard in het belang van de burgers. U deed aan ruilhandel: als u het laatst woord kon krijgen tijdens een commissievergadering, kon de voorzitter rekenen op een flesje wijn. Dat uw agenda overvol zit, leidde tot praktische oplossingen: zo wist u de statenvergadering te combineren met een gang naar de kapper.