Woonoverlast direct en duidelijk handhaven

Er blijken een aantal fracties blij te zijn met deze notitie van het College met maatregelen tegen “wildgroei van overlast” kamerbewoning! Deze notitie is een opsomming van zaken die de gemeente vandaag, gister en 2 jaar geleden ook had kunnen uitvoeren. Dat had gekund, maar men heeft het niet gedaan. In 2006 heeft de VVD voorstellen gedaan om direct en duidelijk te handhaven bij overlast en verkeerd gebruik van kamerverhuurpanden en direct op te treden bij overlast. (teveel bewoners in te klein pand, slecht-onderhoud, overlast, vergunningen, controle). Toen sprak de VVD over een project wat zeer succesvol was: SEV-experimenten genaamd het “Skaeve Hus” met projecten die passen in een ketenbenadering voor de onderkant van de woonladder. Alles zit daar in. Totdat en nadat het college alles heeft gedaan wat maar mogelijk is, en dan uiteindelijk diegene, die niet wil leren, die geen verbeteringen laat zien, haal die eruit en isoleer dit soort mensen! Het college herkent en erkent dit ook. Tot slot, gelukkig gaat het met heel veel kamerverhuurpanden hartstikke goed. Maar pak het probleem, waar het fout gaat consequent aan, wees duidelijk. De gemeente heeft best veel bestaande instrumenten, gebruik ze dan ook. .