WiFi: Veel tekst, weinig visie

Het onderzoek naar een dekkend WiFi [draadloos] netwerk voor de binnenstad telt weliswaar een hoop pagina's maar weinig visie. De overall conclusie luidt dat WiFi niet nodig is, omdat we al Internet op onze telefoon kunnen krijgen. Daarmee wordt de beschikbaarheid van Internet voor mobiele economische toepassingen beschouwd als een zo benoemde 'exogene variabele'. De beschikbaarheid van breedbandig draadloos Internet wordt als een gegeven beschouwd.


Was het maar waar, de realiteit is, dat de vraag naar bandbreedte nog altijd sneller toeneemt dan de beschikbaarheid daarvan. Nieuwe toepassingen - en overbelasting van het mobiele netwerk - vragen juist om een binnenstad dekkend WiFi netwerk.

Het maximaal faciliteren van de bezoekers aan de binnenstad is juist in het belang van iedereen. Van die bezoekers, van de lokale ondernemers én van bewoners van Leeuwarden. Het is niet voor niets dat er overal in de wereld wordt geïnvesteerd in nieuwe technologische middelen om bezoekers te faciliteren. Internet shoppen als kans in plaats van een bedreiging.

De VVD wil mensen niet alleen verleiden tot een bezoek aan Leeuwarden, maar ook dat deze bezoekers - het liefst zo vaak mogelijk - naar Leeuwarden terug komen. Dan moet je er kunnen komen, een betaalbare parkeerplaats kunnen vinden en met behulp van WiFi je weg kunnen vinden.

Welke winkels - musea óf tentoonstellingen - zijn waar en wanneer - onderweg van A naar B vast je persoonlijke programma voor het Fries Straatfestival kunnen samenstellen. Voor vanavond vast dát leuke restaurantje reserveren en vooral doorgeven dat je een glutenvrij voorgerecht verwacht. We zijn niet aan het eind van het mobiele Internet tijdperk - we staan nog maar aan het begin. De digitale wereld gaat niet veranderen, zij is veranderd.

De jachthaven Prinsentuin is de eerste plaats waar deze WiFi faciliteiten worden gerealiseerd, ten behoeve van de bootliefhebbers (en uiteraard Leeuwarden liefhebbers). Na de zomervakantie moet dat operationeel zijn - helaas vertraagd, maar al met al een prima start.

In zoverre biedt het bedoelde onderzoek wel degelijk goede aanknopingspunten. Het onderzoek onderkent het belang van de nieuwe media en (mobiele-) communicatievormen én geeft aan waar kansen liggen. De VVD wil die kansen niet laten passeren!