WETHOUDER ZET DEUR OPEN VOOR MEGASUPER OP WERPSTERHOEK

VVD-raadslid Aukje de Vries heeft naar aanleiding van berichten in de media over een megasuper ofwel Famila op de locatie Werpsterhoek in de commissie vragen gesteld aan het college van B&W. De VVD is geschrokken van de berichtgeving. Liwwadders berichtte voor afgelopen weekend als eerste dat er in Leeuwarden weer wordt gekeken naar een locatie voor de  megasuper Famila. Wim Eilering, expansiemanager Famila Nederland stelt dat met de gemeente is afgesproken dat er gezocht wordt naar een locatie in de stad of aan de rand van de stad. En dat hij ook een brief van het college heeft ontvangen, waarin dat standpunt is bevestigd.

Volgens de Leeuwarder Courant wordt er gekeken naar de Werpsterhoek, winkelplein De Centrale, maar ook naar de locatie voor een nieuw te bouwen Cambuurstadion bij het WTC Expo. Wethouder Deinum vindt nu dat de Friese hoofdstad nog eens serieus naar de megasuper moet kijken.
·         Klopt de berichtgeving in de media? Waarom moet de gemeenteraad dit soort ontwikkelingen uit de media vernemen? Is dit een collegestandpunt of een solo-actie van de wethouder?
·         Was het nou echt teveel moeite om de raad hierover te informeren of zeker in dit geval, waar de wethouder en het college weten dat het gevoelig ligt dit vooraf met de raad te bespreken?
·         Waarom zijn de gesprekken met Famila door het college weer heropend? Er is immers eerder al onderzoek gedaan en gekeken naar de locatie Werpsterhoek? De raad heeft daar ook een duidelijk standpunt over ingenomen en gekozen voor de binnenstad! Het college was het daarmee eens, in ieder geval tot en met 2013.
·         Naar welke locaties wordt er gekeken? Wordt daarover dan exclusief gesproken met Famila? Waarom?
·         Wat heeft de mening van wethouder Deinum doen veranderen sinds eind 2009? Welke aanleiding is er om het collegestandpunt te herzien?
·         Het college heeft destijds aangegeven afspraken te zullen maken met de provincie over afstemming in Fries verband in dit kader. Gedeputeerde Hans Konst zei  toen al dat er nergens in de provincie plaats is voor grootschalige detailhandel, toen die in Leeuwarden niet kwam. Welke afspraken zijn er gemaakt met de provincie op dit terrein?
·         Kan de gemeenteraad de correspondentie, gespreksverslagen en stukken over Famila krijgen?
·         En is het college bereid om op korte termijn inhoudelijk de discussie met de raad aan te gaan over deze ontwikkeling, zodat de raad haar mening  kan geven en standpunt kan bepalen? En over andere ontwikkelingen in de stvad op het terrein van detailhandel? Er ligt al lang een plan voor de uitbreiding van De Centrale, in de media is al regelmatig sprake van de plannen voor een nieuw Cambuurstadion. De VVD wil op korte termijn praten over het geheel aan ontwikkelingen, waarbij sprake is van detailhandel. Kan het college toezeggen dat dit op korte termijn , uiterlijk in oktober/november gebeurt op basis van een totaalnotitie? Zo nee, waarom niet!

De antwoorden van het college heeft de ongerustheid van de VVD-fractie niet wegnomen. De wethouder zet de deur open voor Famila op de locatie Werpsterhoek. Wordt ongetwijfeld vervolgd!