Westelijke invalsweg tweede fase: kijk bij alternatieven ook naar invloed op de stadsring

Voor de VVD is de bereikbaarheid van de stad erg belangrijk. Een goed bereikbare stad is aantrekkelijk voor inwoners, toeristen maar ook niet in de laatste plaats voor bedrijven, aldus VVD-raadslid Serge Hollander. De VVD kan zich vinden in het voorstel om bij de keuze voor de uivoering van de westelijke invalsweg naar meerdere alternatieven te kijken. De VVD vraagt dat hierbij gekeken moet worden naar de druk die de directe aansluiting op de stadsring betekent voor de stadsring en rekening te houden met dit alternatief bij de uitvoering van de ander werkzaamheden.