Werkgelegenheid Justitie: Afspraak is afspraak

"Justitiestad Leeuwarden krimpt verder" Zo luidde de kop in Leeuwarder Courant op 18 Mei jongstleden. Een onrustbarend bericht wat de VVD betreft, want Leeuwarden is toch de justitiehoofdstad van het Noorden!

Al jaren vindt een sluipende reorganisatie plaats bij het Openbaar Ministerie, waarbij werkgelegenheid weglekt richting Groningen. De Kamer van Koophandel, het Kadaster en anderen gingen haar voor, de backoffice van het UWV vertrekt nog op korte termijn uit Leeuwarden. Wanneer stopt eindelijk het uithollen van de stad Leeuwarden?


Leeuwarden is een justitiestad bij uitstek, met een rechtbank, gerechtshof en CJIB. Wat de VVD Leeuwarden betreft horen alle justitie onderdelen met de Noordelijke hoofdvestiging in Leeuwarden feitelijk vertegenwoordigd te blijven – en niet slechts in naam. Het kan niet de bedoeling zijn dat de rechtelijke macht uitsluitend nog op afroep zich – vanuit Groningen - begeeft naar de Friese hoofdstad.

Daarom heeft Leeuwarden een convenant opgesteld met de provincie Fryslân en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Ook Groningen maakt onderdeel uit van dat convenant, maar de uitleg die Groningen daaraan geeft, lijkt nogal eenzijdig te zijn. In ieder geval heeft de VVD Leeuwarden niet kunnen constateren dat het bedoelde convenant tot het gewenste resultaat heeft geleid en zien wij nog steeds instellingen naar Groningen vertrekken. "Daarnaast komt Zwolle steeds nadrukkelijk als vestigingsplaats in beeld voor het noordoosten aldus een woordvoerder van de Rijksgebouwen dienst.” (http://www.vvdfriesland.nl/algemeen/actueel/id/1022/VVD-bezorgd-over-ontwikkeling-en-verschuiving-rijksdiensten.html).


De antwoorden op de vragen die de VVD aan het College stelt hebben telkenmale een hoog ‘wij doen ons uiterste best’ gehalte en ‘wij blijven in overleg’. En dat al sinds 2004. Het College vindt vertrek van werkgelegenheid ‘betreurenswaardig’. Met het enkel betreurenswaardig vinden, wordt dit proces niet gestopt, laat staan gekeerd.

Het wordt volgens de VVD Leeuwarden nu toch echt de hoogste tijd om nakoming van de afspraken binnen het convenant te vergen én daarmee te opteren voor een positie die het enkel afwachten en overleggen verlaat. Afspraak is afspraak, de Noordelingen staan erom bekend. En het Noorden bestaat uit meer dan uit Friesland alleen.


Klik hier voor de VVD vragen en de antwoorden van het college.