WERKBEZOEK VVD TWEEDE KAMERLEDEN MULDER EN NIEUWENHUIZEN AAN LEEUWARDEN

Op 4 oktober a.s. hebben de nieuwe VVD Tweede Kamerleden Anne Mulder (belastingen) en Cora van Nieuwenhuizen (energie) een werkbezoek gebracht aan Leeuwarden. Gastheer was burgemeester Crone. VVD-raadslid Aukje de Vries was aanwezig namens de lokale VVD. Er werd een bezoek gebracht aan de proefboerder Nij Bosma Zathe, waar ook biogas wordt gemaakt uit koeienmest. Met het biogas wordt een deel van de nieuwe woonwijk Techum in Leeuwarden verwarmd. Daarna volgden bezoeken aan het eerste snellaadpunt in Nederland (zie foto 1) op bedrijventerrein Leeuwarden - West, het bedrijf Novolectriq op bedrijventerrein De Hemrik (www.novolectriq.nl), dat elektrische (bedrijfs-)auto's op de markt brengt en een Israëlisch bedrijf dat vanuit Leeuwarden elektrische steps op de Europese markt wil brengen (zie foto 2).