Website Leeuwarden: problemen moeten 1 juli zijn opgelost

Naar aanleiding van de antwoorden die de VVD Leeuwarden op 5 oktober 2010 kreeg op de schriftelijke vragen aan het college van B&W naar aanleiding van de nieuwe website heeft de VVD het college de tijd gegeven om nog een aantal verbeterslagen te maken. (vragen: meer >>> ) De VVD vindt dat de website drastisch moet worden verbeterd. Vandaar dat de VVD vervolgvragen heeft gesteld aan het college van B&W. Het college heeft de vragen inmiddels beantwoord. Het college blijft van mening dat de website van Leeuwarden een goed product is, maar dat de gebruiker dat niet snapt. Dat is de omgekeerde wereld, de VVD vindt dat de gebruiker tevreden moet zijn en de website gewoon simpel moeten kunnen snappen. Wat de VVD betreft krijgt het college tot uiterlijk 1 juli a.s. om de problemem echt goed en fundamenteel op te lossen. antwoorden >>>