VVD: OOK EEN AGENT MOET EEN "HEER IN HET VERKEER" ZIJN

De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie is enthousiast over de plannen van het politiekorps om door middel van een jaarlijkse rijtest het hoge aantal verkeersongevallen met politieauto’s te verminderen. De liberalen vragen de burgemeester de deelnemers ook mee te laten geven dat agenten een voorbeeldfunctie hebben in het verkeer. Zo nu en dan krijgt de VVD-fractie namelijk signalen van Hagenaars die klagen over politievoertuigen die zonder duidelijke reden verkeersregels in de wind slaan.Het gaat hierbij om politievoertuigen die tegen het eenrichtingsverkeer inrijden, ME-bussen die een linksafverbod negeren enzovoorts. Jaarlijks zijn er ongeveer 1600 schadegevallen, waarvan zo’n 1000 door verkeerd uitgevoerde manoeuvres. Als agenten beter doordrongen zijn van hun voorbeeldfunctie en beter beseffen waarom ze bepaalde besluiten in het verkeer nemen, kan het aantal schadegevallen gereduceerd worden.Raadsleden Thessa Oosterholt en Marian Propstra: “Juist politieagenten dienen zich als heren of dames in het verkeer te gedragen. Hagenaars zijn hoogst verbaasd als zij op het ene moment vanwege een onverklaarbare reden een politieauto de verkeersregels in de wind zien slaan en een moment later vanwege een verkeersovertreding een bekeuring krijgen. Dat tast het gezag van de politie aan.