VVD: MINDER AGENTEN IN LEEUWARDEN ONACCEPTABEL

Op 30 september a.s. moet het regionaal college (alle burgemeesters in Fryslân) van de politie Fryslân een beslissing nemen over de bestuurlijke keuze voor de financiële problemen bij het politiekorps. Er liggen verschillende scenarió's voor waaronder differentiatie in de aanrijtijden, minder basispolitiezorg, beperktere openingstijden, minder overhead (van 11 naar 4 politieteams). VVD-raadslid Aukje de Vries heeft aangegeven dat het voor de VVD onacceptabel is dat er in Leeuwarden minder agenten komen. Er moeten juist meer agenten komen. In Leeuwarden zijn in verhouding tot de hoeveelheid criminaliteit nu al te weinig agenten. De VVD geeft de burgemeester (tevens korpsbeheerder) deze opdracht mee naar het regionaal college. De VVD heeft voor meer agenten in december 2007 ook al eens een motie ingediend. De VVD roept ook de andere partijen in de raad op om hun partijgenoten in de Tweede Kamer te benaderen voor meer geld voor de politie. De VVD Leeuwarden heeft hierover al veel langer contact met de Tweede Kamer. Het kabinet van CDA, PvdA en Christenunie heeft juist maar liefst 190 miljoen euro bezuinigd op de politie in de afgelopen jaren. Uit het jaarverslag 2009 van de politie blijkt dat het tekort van de politie Fryslân verder is opgelopen van 4,7 miljoen euro naar 7,3 miljoen. Volgens de VVD toont het aan dat de politie nog steeds geen grip op de kosten heeft. Opvallend is verder dat de huisvestingslasten van het politiekorps op dit moment qua percentage gemiddeld lager is dan landelijk, Fryslân 6,1% tegenover Nederland 6,2%. Opvallend omdat er veel te doen is geweest over de kosten van de huisvesting in de afgelopen jaren. De VVD vraagt zich verder af of het shared service center in Drachten niet een grote kostenpost is en te vroeg nu er plannen bestaan voor een nationale politie. Nu lijkt het wel een besparing van 12% op te leveren, maar is de investering straks niet weggegooid geld? Burgemeester Crone gaf aan dat hij voor extra geld voor de politie het meeste vertrouwen heeft in een rechts kabinet!