VVD: langs Overijsselselaan moeten ook showrooms mogelijk zijn

Bij de behandeling van het bestemmingsplan voor de Overijsselselaan heeft de VVD tegen een amendement gestemd om showrooms te verbieden langs de Overijsselselaan. De VVD denkt dat kwalitatief hoogwaardige showrooms een goede aanvulling en invulling zijn van het lint langs de Overijsselselaan. De kwaliteit wordt voldoende gewaarborgd door het beeldkwaliteitsplan, het kwaliteitsteam, etc.. Voor de grondexploitatie is het bovendien van belang dat er naast kantoren ook andere invullingen mogelijk zijn.

De VVD is ook akkoord gegaan met een hotel in dit bestemmingsplan. Wel heeft de VVD gevraagd om een visie op de hotelbranche in de stad in verband met overaanbod. Bij de publicatie van het bestemmingsplan had de gemeente ook moeten aangeven dat het hier ook gaat om een hotelfunctie, naast andere functies. De communicatie moet beter.