VVD: GEMEENTE IS GEEN MARKTPARTIJ

VVD-raadslid Harry Bevers heeft aangegeven dat de VVd-fractie geen voorstander is van Shared Services concepten waarbij de gemeente optreed als een dienstverlener voor derden. Dergelijke diensten en dienstverlening dienen zo veel mogelijk aan de reguliere markt over gelaten te worden. Dit heeft de VVD eerder ook al aangegeven.

De VVD ziet in deze samenwerking geen onderdelen die niet door een marktpartij uitgevoerd zouden kunnen worden.
In de brief over de samenwerking met de GR VAST worden vrijwel uitsluitend een aantal voordelen opgenoemd. Wat zijn volgens het college de nadelen of risico’s?
Het college vraagt slechts de raad akkoord te gaan met een investeringskrediet van 94.400. Hoe staat dit bedrag in incidentele lasten van 38.360? De kapitaals- en onderhoudslasten van het krediet worden immers doorberekend in de structurele lasten van 160.000. Wordt de incidentele lasten direct in rekening gebracht bij GR VAST?
Het eventuele extra personeel zal een dienstverband aangaan met de gemeente Leeuwarden. Wie is verantwoordelijk voor het financiële risico van deze overeenkomsten als GR VAST de overeenkomst beëindigd?

Tenslotte vindt de VVD het opmerkelijk dat voor het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging Fryslân Ring UA apart toestemming wordt gevraagd. Volgens het college zijn lasten en risico’s beperkt. Waarom is dan deze aparte toestemming nodig?