VVD: fossiel onafhankelijk is niet realistisch voor Leeuwarden in 2020

Een tweetal ambities uit de duurzaamheidsnota onderschrijft de VVD-fractie wel, namelijk het creëren van 500 groene banen in 2015 en Leeuwarden City of WaterTechnology, mits binnen de afgesproken financiele kaders. Natuurlijk wil ook de VVD-fractie het gebruik van alternatieve energiebronnen bevorderen, maar niet meer dan de Europese wetgeving op dit gebied. Die is vastgelegd op: 20% minder CO2-uitstoot in 2020. Dat is tenminste realistisch en nuchter. Totaal onafhankelijk van gas en olie is onrealistisch voor 2020, volgens VVD-raadslid Karen Vasbinder.

Samenwerken met ondernemers en provincie
 
De VVD-fractie mist in de activiteitenlijnen de uitwerking van het eigen vastgoed, waaronder naast monumentale panden ook bijvoorbeeld veel sportgebouwen. Leeuwarden ligt ook niet op een eiland: waar blijft de samenhang met de Provinciale Doelen? Hoe gaat de wethouder de betrokken bedrijven SMART betrekken, zonder in symboolpolitiek te vervallen? Waar blijft het Transitiefonds Water en Energie? De VVD maakt zich ernstig zorgen over de informatie richting ondernemers. Business to business zaken doen is kennelijk nog een onbekend begrip.
 
De VVD-fractie rekent erop dat de doelen en effecten bijvoorbeeld per
energiebron worden geformuleerd: zonnestroom (waar is het genoemde Plan van aanpak eigenlijk?), warmtenet, aardwarmte en blue energy. Voorbeeldprojecten als UPC-gebouw in Kantorenhaak en zonne-en windstroom op bedrijventerrein de Hemrik zijn de essentie voor de VVD.
 
Jaarlijkse informatieronde met beste werkwijze
 
In 2011 wordt een nulmeting gedaan en in 2013 een evaluatie. De VVD-fractie wil graag jaarlijks een update voor ondernemers, waarin de beste werkwijze de grootste rol speelt. Het energieneutraal renoveren van het oude politiegebouw door Fier Fryslan en de recente energiebesparende aanpak van het Stadskantoor zijn daarin majeure projecten, volgens de VVD-fractie. Daarin geeft de gemeente Leeuwarden het voorbeeld.