VVD-VERKIEZINGSPROGRAMMA STELT DUIDELIJK: NEDERLANDS IS DE OMGANGSTAAL

Op woensdag 15 september reageert PAL/Groen links raadslid Jan Atze Nicolaï door een ingezonden brief in de Leeuwarder Courant op de vragen van de VVD inzake de meertalige folder (Nederlands, Engels, Arabisch), die door de gemeente Leeuwarden is uitgebracht. Hij vindt het merkwaardig dat de VVD die vragen stelt, omdat in het VVD-verkiezingsprogramma staat dat de VVD vindt dat er sprake moet zijn van een “dienstbare overheid”.

Het VVD verkiezingsprogramma wordt daarmee alleen wel wat selectief gelezen. In het VVD-verkiezingsprogramma 2010 staat letterlijk: “De omgangstaal op scholen, schoolpleinen en bij gesubsidieerde instellingen en organisaties is Nederlands (of Frysk).” Een consequent punt overigens, want ook in 2006 had de VVD Leeuwarden dit al in het verkiezingsprogramma staan.
Vervolgens wordt het begrip “dienstbaar” verwart met een vorm van “u vraagt, wij draaien”. Een dienstbare overheid is er voor de burger, maar wel binnen de kaders die, die overheid stelt. Wie in Nederland leeft, woont en werkt spreekt Nederlands. Het uitgangspunt is dat iemand hier is ingeburgerd en dus de taal spreekt, leest en verstaat.

Jan Atze Nicolaï vindt verder dat een efficiëntere voorlichting door een dienstbare overheid niet moeten verward met een taaltoets. Met zijn pleidooi voor een meertalige folder om de inburgering te bevorderen verwart hij zelf de voorlichting van de overheid met een aanvulling op het taalonderwijs.