VVD-fractie voorstander uitbreiding cameratoezicht

In de ogen van de VVD-fractie moet Leeuwarden in 2012 de veiligste stad van het Noorden worden. Nu is de Binnenstad nog code rood, dus is de VVD zonder meer akkoord met verlenging van het preventief fouilleren en messenverbod.

Jeugdoverlast gecombineerd met straatroof, mishandeling en bedreiging moet ook prioriteit zijn. Daartoe wil de VVD-fractie (mede na overleg met studenten) zelfs meer cameratoezicht. Bovendien missen we de pratende camera in de Doelensteeg.

Controles bij het Cambuurstadion, in de Horeca en schoonveegacties op de Weaze, alsmede het samenscholingsverbod zijn prima maatregelen.
De VVD wil graag meer weten van het adopteren van minderjarige veelplegers en de aanscherping van het aktieplan op de Weaze.
Ook de politie-inzet en het samenscholingsverbod bij de Waag, groepsvorming op de Pijp en in de stegen daaromheen vragen om een nadere toelichting.


Voorafgaand aan de toegezegde evaluatie Straatcoaches in september zal de VVD-fractie nog een werkbezoek aan het jeugdpolitie-team in de Binnenstad brengen.