VVD-fractie blijft Culturele Omvorming kritisch monitoren

De vragen van de VVD-fractie over de Culturele Omvorming in Leeuwarden over
onder andere het accommodatiebeleid en de financiën zijn eindelijk door het college beantwoord.

De antwoorden geven aan dat veel belangrijke zaken voor een integrale
culturele visie pas in het najaar 2011 naar de gemeenteraad zullen komen.

Hierdoor blijven diverse plannen boven de markt hangen zoals het moderne Uitburo, het atelierbeleid en de creatieve economie.

De in opdracht van het college geschreven visie lost niet de problemen van belangrijke culturele instellingen als de Harmonie en de bibliotheek op. De eenzijdigheid van deze visie is schokkend en roept eerder vragen op dan dat ze antwoorden biedt. Volgens de VVD-fractie moeten de financiële problemen van de Harmonie structureel worden opgelost zal het college meer moeite moeten doen om Mercurius onder te brengen bij de lokale hogescholen. Ook zal het college voor 1 november 2011 moeten komen met een uitwerking van de visie op de toekomst van de Bibliotheek.

De VVD-fractie is zeer benieuwd wat het effect van de ingezette lijn van de coalitiepartijen zal zijn richting Parnas en het plan 'Kunstplein". Wij zullen de effecten van deze besluitvorming blijven monitoren en waar nodig wederom vragen stellen.


Klik hier voor de vragen en de antwoorden.