VVD ZET VRAAGTEKENS BIJ GEBRUIK ANDERE TALEN IN GEMEENTELIJKE COMMUNICATIE

De gemeente Leeuwarden heeft in samenwerking met Omrin een brochure uitgegeven over grof vuil. Daarbij is er voor gekozen om de tekst hierin weer te geven in de Nederlandse, Engelse en Arabische taal. De VVD Fractie is van mening dat de (omgangs)taal bij gemeentelijke- en gesubsidieerde instellingen en organisaties Nederlands moet zijn. Dit zou ook in schriftelijk uitingen naar voren moeten komen. De keuze voor het Engels en Arabisch als extra taal in deze brochure vinden we een ongewenste ontwikkeling: het bevordert in elk geval niet dat anderstaligen gestimuleerd worden om te communiceren in het Nederlands. De fractie heeft daarom bijgaande vragen aan het college van B&W gesteld. meer >>>