VVD wil vinger aan de pols houden bij detailhandel Werpsterhoek

De binnenstad van Leeuwarden van cruciaal belang is voor de aantrekkelijkheid en de economie van Leeuwarden. Leeuwarden is en moet het koopcentrum blijven van Fryslân, ook in provinciaal beleid. Daarom wil de VVD de vinger aan de pols houden als het gaat om de detailhandel Werpsterhoek. De VVD heeft daarom mede namens een aantal andere partijen een amendement ingediend bij de Structuurvisie De Zuidlanden.

De gemeenteraad gaat immers voor Leeuwarden Beste Binnenstad 2015 en we ook veel investeren in het centrum. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van detailhandel mogen niet concurrerend mogen zijn voor de binnenstad van Leeuwarden c.q. daar geen bedreiging voor mogen vormen. Nieuwe ontwikkelingen moeten complementair zijn aan de bestaande detailhandelstructuur, met name aan het stadscentrum van Leeuwarden.

De gemeenteraad heeft eerder al uitgesproken geen megasuper te willen in De Zuidlanden en daarnaast zeer terughoudend te willen omgaan met detailhandel in De Zuidlanden in relatie tot de binnenstad. De door het college voorgestelde alternatieve tekst liet nog teveel ruimte. Daarnaast willen de VVD en de andere partijen een actuele, integrale nieuwe detailhandelsvisie als onderlegger voor nieuwe ontwikkelingen.