VVD wil ingrijpen bij gevolgen samenkomst racende auto's Junokade

Op 23 oktober jongstleden heeft de politie een grootscheepse controle gehouden op de Junokade de toegangswegen daarvan. De politie heeft hierover een bericht uitgedaan met daarin enkele opvallende cijfers. Zo werden op die avond 146 automobilisten bekeurd in verband met snelheidsovertredingen. De hoogst gemeten snelheid was 152 kilometer per uur. Op de N31 werden nog eens 186 snelheidsovertredingen waargenomen. Een latere controle van de voertuigen op de Junokade zelf leverde nog eens 20 bekeuringen op. De Junokade wordt veelvuldig gebruikt om te racen met auto’s. Het trekt automobilisten uit de hele provincie.

VVD en CDA hebben vragen (meer >>>) gesteld aan het college van B&W over de situatie. Vandaag zijn de antwoorden meer >>> besproken in de raadscommissie. VVD-raadslid Aukje de Vries heeft aangegeven dat de VVD vindt dat als iets dat eerst een oplossing voor een probleem leek, nu veel extra problemen veroorzaakt, het geen goede oplossing is.  Het racen en de ongelukken op en rondom de Junokade zijn een gevolg van het feit dat de gemeente toestaat dat de racende auto's op de Junokade samen komen. Jammer genoeg ging de discussie met de burgemeester vooral over het woord "gedogen". Dat mocht het toch echt niet genoemd worden. Het gaat er volgens de VVD om dat het toestaan van het samenkomen op de Junokade als direct gevolg heeft dat er geraced wordt op en rond de Junokade. En dat is voor de VVD onacceptabel. Het plan van aanpak van de politie dateert ook al van januari 2010 en heeft tot nu toe de overlast niet kunnen beperken. Dat komt omdat er feitelijk geen capaciteit voor handhaving is. De sitautie is daardoor niet beheersbaar. En dan moet je zoeken naar andere oplossingen en maatregelen volgens de VVD. Dit werkt niet!