VVD wil goede ontsluiting en bereikbaarheid van Goutum

In het voorstel “plandeel Wiarda” wordt het besluit genomen om in het bestemmingsplan de bouw mogelijk te maken van circa 300 woningen in Wiarda. Bij de raadsbehandeling van het bestemmingsplan “De Zuidlanden, plandeel Oost” hebben VVD, CDA en FNP op 18 juni 2007 een motie ingediend voor een zware inspanningsverplichting voor het aanpassen van de ontsluitingsstructuur via de parallelstructuur als er besloten wordt 150 woningen (MMA) extra te bouwen, bovenop de geplande 150 woningen.

Bij amendement 24 november 2008 (VVD, CDA, FNP) is besloten: "een integrale oplossing zoeken voor de ontsluiting (parallelstructuur) van het woongebied Wiarda, en daarbij rekening te houden met het verkeer van het dorp Goutum, sportcomplex Wiarda en het project aanpak Drachtster-complex", omdat er 300 woningen komen. In raadsbesluit van vandaag is geen parallelontsluiting opgenomen, omdat het college dit niet noodzakelijk vindt. Het college moet voor “alternatief vrij liggend fietspad” grond van een particulier aankopen, wetende dat deze particulier zijn grond niet wil verkopen voor dit doel en de variant dus onmogelijk zal blijken. Er is dus onvoldoende waarborg, houvast en zekerheid voor de daadwerkelijke oplossing van de ontsluiting van het dorp Goutum, sportcomplex Wiarda en het woongebied Wiarda.

Terwijl het opwaarderen van de parallelstructuur al wel in de GREX De Zuidlanden staat gepland maar pas voor 2025. De gemeente Leeuwarden gaat bovendien op korte termijn samen met andere partijen aan de slag om het Drachtstercomplex (inclusief de aansluiting van de wijken Zuiderburen en Goutum/De Zuidlanden op de Drachtsterweg) aan te pakken en er dus “werk met werk” gemaakt kan worden.

Een dergelijke oplossing voor de ontsluiting is van belang voor een goede relatie met Dorpsbelang Goutum mede in het licht van alle nieuwe ontwikkelingen in dit gebied.  “Denken over” of “kijken naar” biedt, volgens VVD-raadslid Wyb Feddema geen enkele zekerheid voor het dorp Goutum en Dorpsbelang Goutum. Daarom heeft de VVD, samen met de FNP, een amendement ingediend, dat het spijtig genoeg voor Goutum niet haalde.