VVD WIL EEN BREDER EN MEER OPEN ONDERZOEK CULTUREEL KWARTIERMAKER

Vandaag was er de mogelijkheid om kennis te maken met de cultureel kwartiermaker die invulling moet geven aan de plannen van het college van B&W om Parnas op te heffen en een BV Cultuur te realiseren.

VVD-raadslid Karen Vasbinder heeft tijdens de kennismaking aangegeven dat wat de VVD betreft de opdracht aan de cultureel kwartiermaker te beperkend en te smal is. Uitgangspunt is het sluiten van Parnas, geen centrale voorziening, cultuureducatie door onderwijs en in de wijken. Het moet geen doel op zich zijn. Bovendien zorg je dan niet dat je de creativiteit en het innovatievermogen dat er in de stad is voldoende wordt benut.
 
De VVD vindt het belangrijk dat er eerst bepaald wordt wat je wilt met cultuureducatie qua inhoud en ambitie en dan pas gaat kijken hoe je dat vorm kan geven. De vorm is volgend. Er moet ook duidelijk zicht komen op de maatschappelijke effecten en consequenties van de voorstellen. Net als de financiële consequenties.
 
De VVD heeft er daarom op aangedrongen dat er voldoende juridische, financiele, vastgoed en personele/rechtpositionele kennis beschikbaar is bij de cultureel kwartiermaker, omdat dit cruciale onderdelen van de opdracht zijn.
 
Vragen die nadrukkelijk beantwoord moeten worden is zijn: moet alles in de wijken en dus decentraal of is het nodig dat er toch een centrale voorziening komt? Kan het onderwijs de toebedachte taak en rol aan?
 
Positief in de opdracht vindt de VVD dat er nadrukkelijk gekeken wordt naar de markt en wat de markt kan leveren als het gaat om cultuureducatie. De VVD vraagt hier al langere tijd aandacht voor. Goed is verder ook dat er ingezoomd wordt op de jongeren. Maar de VVD wil wel graag weten hoe we omgaan met de andere doelgroepen.
 
De cultureel kwartiermaker heeft aangegeven zijn opdracht ruim op te vatten en ook de ruimte te zullen nemen om ruimte te geven aan nieuwe en creatieve ideeën. Hij zal tevens de beschikbare middelen uit het collegeprogramma voor de extra cultuurimpuls mee nemen in de scenario’s en uitwerking.
 
De VVD heeft tijdens de kennismaking de cultureel kwartiermaker ook direct uitgenodigd voor de expertmeeting cultuureducatie van de VVD Leeuwarden op 1 oktober a.s..