VVD vraagt aandacht voor verkeerssituatie en experiment Goutum

De VVD fractie heeft vanuit Goutum vernomen dat het college voornemens is om bij wijze van proef een zgn. verkeerskundige “knip” in het dorp te maken. Deze knip zou in het midden van dorp worden aangebracht om sluipverkeer op onder andere de Buorren te voorkomen.  Zowel de dorpsbewoners als het dorpsbelang hebben ernstige twijfels en bezwaren bij deze oplossing. Na overleg te hebben gevoerd met verschillende dorpsbewoners en het Dorpsbelang heeft de VVD fractie een aantal vragen aan het college. meer >>>

De knip is een drastische maatregel die het sluipverkeer aanpakt maar er ook voor zorgt dat de ene helft van het dorp van de andere helft van het dorp wordt afgesloten en dat een deel van het dorp wordt afgesloten van de dorpskern. Mensen moeten hierdoor met de auto vele kilometers omrijden om in het andere deel van het dorp  te komen. Dit lijkt de VVD fractie niet de bedoeling en daarnaast in strijd met de duurzaamheids-doelstellingen van dit college.

Indien er een tijdelijke afsluiting is van een weg, loopt het college het risico dat het straks niet zomaar hersteld kan worden, omdat aan de nieuwe milieu-eisen moet worden voldaan (zie bijvoorbeeld de 1e kanaalsbrug).
 
De VVD juicht het toe dat er wordt gekeken naar het tegengaan van het sluipverkeer maar vind tevens dat er gekeken moet worden naar alternatieven die, anders dan dit plan, breed worden gedragen door de inwoners van Goutum.