VVD VRAAGT AANDACHT VOOR KWALITEIT EN UITSTRALING PLAN VAN SWIETENSTRAAT

Om nieuwbouw op de Van Swietenstraat 8 - 10 in Leeuwarden mogelijk te maken is er een postzegelbestemmingsplan gemaakt. In de commissie Stadsontwikkeling heeft de VVD aangegeven geen moeite te hebben met het plan. Het gaat om een verhoging van 15 naar 16 meter. In het huidige bestemmingsplan is al een bebouwing van 15 meter hoog mogelijk. De VVD heeft wel aandacht gevraagd voor de kwaliteit en de uitstraling van de bebouwing op deze plek. Het college heeft dat toegezegd!