VVD stel vragen over dreigend faillissement Stadsherstel NV

De VVD fractie Leeuwarden is onaangenaam verrast om te vernemen dat het college tot een forse koerswijziging heeft besloten inzake de doorstart en financiële hulp aan NV Stadsherstel Leeuwarden. Vanaf begin 2010 is de VVD fractie op de hoogte van de grote financiële problemen bij NV Stadsherstel. Het college heeft ons steeds verzekerd dat er licht is aan het eind van de tunnel, omdat een woningbouwcorporatie het bedrijf over zou nemen. Daarnaast zou onze gemeente een garantie moeten afgeven, maar onder de nieuwe vlag van de woningbouwcorporatie zou dat geen onoverkomelijk probleem zijn. De VVD Leeuwarden heeft n.a.v. bovenstaande de volgende vragen;  1. Klopt de berichtgeving omtrent NV Stadsherstel? Zo nee, wat is dan precies volgens u de situatie?

  2. De oplossing waarbij de gemeente Leeuwarden garant zou staan voor 140.000 euro is onlangs door het college afgewezen, klopt dat? Zo ja/nee en waarom?

  3. Zijn er nieuwe inzichten en/of feiten, die deze koerswijziging verklaren. Zo ja, welke dan?

  4. Waarom heeft het college niet eerder de gemeenteraad op de hoogte gebracht? Is het college het met de VVD fractie eens, dat ontwikkelingen in dit dossier, direct gemeld hadden moeten worden in de gemeenteraad? Zo ja/nee en waarom?

  5. Wat was en/of wat is nu de rol van de woningbouwcorporatie?