VVD POSITIEF KRITISCH OVER LANDBOUWCAMPUS

Blangrijk punt voor de VVD was het aanpassen van het raadsbesluit bij het voorstel voor de realisatie van de Diary Campus. Het college heeft het voorstel inmiddels aangepast en de gemeentelijke bijdrage direct gekoppeld aan de subsidie-aanvraag. De VVD gaat er vanuit dat als de subsidie niet binnen komt de gemeentelijke bijdrage opnieuw ter discussie staat. Toegezegd is ook dat het project Dairy Campus wordt opgenomen in de rapportage majeure projecten. Ook daar is de VVD blij mee.

De VVD heeft volgens VVD-raadslid Aukje de Vries nog twee aandachtspunten. De afspraken moet juridisch goed worden vastgelegd, zodat de gemeente geen risico’s loopt. De VVD gaat er vanuit dat de raad de af te sluiten overeenkomsten voor de ondertekening toegezonden krijgt. Ten tweede het SIOF. De voeding daarvan in de programma-begroting 2011 is nog boterzacht en men gaat al uit van geld uit 2021 (!) en dan nog komt het college 5 miljoen euro tekort. De VVD stemt toch in met deze dekking en dit voorstel vanwege het belang van dit project, en omdat de VVD zich altijd heeft ingezet én zal blijven inzetten voor economische investeringen en de daarvoor benodigde extra financiële middelen in het SIOF.