VVD ORGANISEERT EXPERTMEETING CULTUUREDUCATIE

In het collegeprogramma van het huidige college van B&W in Leeuwarden staat een forse bezuiniging ingepland op cultuur. Met name op cultuureducatie wordt in de stad Leeuwarden bezuinigd. Cultureel activiteitencentrum Parnas dat zich richt op cultuureducatie moet volledig verdwijnen en Historisch Centrum Leeuwarden moet bezuinigen op haar taken door versobering van haar publieksactiviteiten. Het college heeft inmiddels een cultuurkwartiermaker aangesteld om het proces vorm te geven en geeft een duidelijke opdracht mee: hef  Parnas op, organiseer cultuureducatie bij de scholen in de wijken en laat de markt meer doen.

 

Begin 2011 zal de gemeenteraad een beslissing moeten nemen, maar bij de behandeling van de programmabegroting 2011 zullen de financiële kaders waarschijnlijk worden vastgelegd. Met het oog op de discussie over cultuureducatie organiseert de VVD-fractie een expertmeeting over cultuureducatie op vrijdag 1 oktober a.s. van 15.00 – 17.00 uur in de Raadszaal van het Stadhuis van Leeuwarden (Hofplein 28).
Enkele experts zullen hun licht laten schijnen over de problematiek:
  • Welke cultuureducatie heeft een stad als Leeuwarden nodig?
  • Hoe kan je dat realiseren en vormgeven?
  • Welke rol speelt de markt daarin of moet de markt spelen?
  • Wat moet centraal en wat moet decentraal?
  • Wat zijn de doelgroepen? Kinderen, jongeren, ouderen?
De volgende experts zullen aanwezig zijn en een inleiding houden:
  • Willy Bergsma: zelfstandig ondernemer in Kunst- en Cultuureducatie
  • Eva Kleeman: interim manager bij Artez Academie te Enschede
  • Jan Brands: directeur branchevereniging Kunstconnectie te Utrecht
Daarnaast kunnen de raadsleden van Leeuwarden vragen stellen (cultuurwoordvoerders en/of fractievoorzitters). Het primaire doel is: kennis vergaren. Overige personen (cultuurkwartiermaker, cultuurambtenaren, B&W) en (betrokken) organisaties kunnen als toehoorder aanwezig zijn. De bijeenkomst wordt geleid door Monique Boskma.
Deze expertmeeting is een openbare bijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.