VVD Leeuwarden wil redelijk omgaan met identiteitskaart

Het Gerechtshof in Den Haag heeft op 7 oktober jl. bepaalt dat de identiteitskaart gratis moet zijn. Burgers gebruiken de ID-kaart steeds vaker om zich te identificeren, concludeerde het Gerechtshof. Op straat, als je gaat werken of een uitkering aanvraagt. Het is verplicht om identiteitsbewijs te overleggen. Volgens de uitspraak is het enige privé-belang van de kaart dat mensen daarmee binnen de Europese Unie mogen reizen.

De Hoge Raad neemt hierover binnenkort een definitieve beslissing. In afwachting van die uitspraak bieden steeds meer gemeenten hun inwoners de mogelijkheid aan bezwaar te maken tegen de kosten.
De gemeente Gouda bijvoorbeeld. De gemeente blijft kosten rekenen maar het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de leges. De inwoners worden geadviseerd om Gouda te vragen het bezwaar aan te houden tot de Hoge Raad zijn uitspraak heeft gedaan. In Wageningen gaan al stemmen op om de kaart zonder kosten te leveren, vanwege de uitspraak van het Gerechtshof en de inschatting door kenners over de uitspraak van de Hoge Raad.

De VVD heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W. De VVD-fractie zou het niet redelijk vinden dat mensen die vanaf de uitspraak op 7 oktober jl. een identiteitskaart aanvragen de dupe worden en dus eventueel onterecht leges betalen voor de identiteitskaart. De VVD fractie vindt dat nu reeds geanticipeerd moet worden. Hoe gaat het college in Leeuwarden om met de ontstane problematiek van de gratis identiteitskaart? meer >>>