VVD Leeuwarden tegen financieringsmodel woningbouwprojecten: gemeente is geen bank

Tijdens de behandeling in de raad van het financieringsmodel stimulering woningbouwprojecten heeft de VVD-fractie tegen het voorstel gestemd. besproken. Het probleem van de woningmarkt op dit moment is de vraagkant, niet de aanbodkant. Er is al veel, teveel aanbod. Het is dan ook raar omd e aanbodkant te gaan stimuleren. In samenwerking met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) wil het college relatief “goedkoop” geld ter beschikking stellen aan de woningbouwsector. Daarvoor moet de gemeente dan 2 miljoen euro als risico afdekken. De VVD heeft moeite met de voorgestelde rol, “bankje spelen”, van de gemeente. In tijden van forse bezuinigingen is het verstandig om terug te gaan naar je core business. Het college kiest er echter met dit voorstel voor om taken toe te voegen. Het college heeft reeds aangegeven de komende jaren te willen bezuinigen op het aantal ambtenaren. Hoe verhoudt dit zich tot de extra taken die de gemeente krijgt door uitvoering van deze regeling? Voldoende reden om tegen het voorstel te stemmen.