VVD Leeuwarden heeft geen vertrouwen meer in directie van Caparis

 

Elke maand een tekort van 3 ton euro bij Caparis. Nog niet zo lang geleden werd bij de eenmalige gemeentelijke bijdrage van 5 miljoen euro voor Caparis gezegd dat de gemeenten nooit meer een aanvullende bijdrage zouden moeten leveren. Het zou allemaal goed komen. Inmiddels heeft de gemeente Leeuwarden weer een voorziening moeten treffen van 0,5 miljoen euro voor Caparis. Daar komt bij dat er forse veranderingen op komst zijn in de sociale werkvoorziening. De VVD Leeuwarden heeft geen vertrouwen dat de huidige directie de omvorming voor de toekomst op een goede manier kan realiseren. Sommige zullen redeneren dat het een gemakkelijk keuze is. Dat is het juist niet, maar voor de toekomst en de oplossing wel nodig.
Want in de afgelopen jaren heeft de directie de afgesproken toename van de netto toegevoegde waarde per medewerker niet gehaald en ook de beweging van beschut binnen naar beschut buiten en begeleid werken is de huidige direct niet gelukt. De tekorte lopen zoals gezegd op. Er is nog steeds geen begroting 2011. Een tweede versie zou eind februari beschikbaar zijn, maar deze is er nog steeds niet. De directie weigert de rekenkamer toegang tot het bedrijf voor een onderzoek. Een organisatie die wordt gefinancierd door overheidsgeld moet transparant zijn. De VVD kent mensen die werk hebben laten uitvoeren door Caparis, maar die geen factuur hebben ontvangen. De administratie lijkt dus niet op orde. De accountant van Caparis heeft een brief gestuurd die echt niet door de beugel kan. De direct had dat nooi moeten toestaan en als ze er niet van wist, zegt dat ook voldoende. En tot slot, in de afgelopen jaren legde de directie de schuld altijd buiten Caparis. Het rijk had de schuld, de gemeenten. Nooit de directie zelf. Ook recent af de voorzitter van de Raad van Commissarissen nog weer aan dat de directie niets te verwijten valt. Als directie moet je altijd ook naar jezelf durven en willen kijken! Daarom heeft de VVD geen vertrouwen meer in de directie.
Als het gaat om de toekomst van Caparis, wil de VVD Leeuwarden toe naar een sociale werkvoorziening die zich uitsluitend rich op beschut binnen. Dat is de kerntaak van de sociale werkvoorziening in de toekomst. De VVD wil dat het college hiervoor een verantwoord scenario en invulling daarvan gaat maken.
Het tekort over 2010 was al langer bekend, daar had het college de raad over geinformeerd. Het zou wel goed zijn geweest als het college de raad ook had geinformeerd over bijvoorbeeld de problemen met de begroting 2011 en de briefwisseling over de geldleningen. Zeker gelet op het belang van dit dossier.
Tot slot de brief van de accountant. De VVD Leeuwarden vindt deze brief volstrekt onacceptabel. De aandeelhouders van Caparis moeten de accountant erop aanspreken dat zo’n brief niet kan. Het is een politieke brief en gaat over veel meer dan alleen de financiën.Het geeft ook weer uitsluitend de schuld aan anderen, waaronder de gemeente. De gemeenten zouden teveel afstand nemen van Caparis. Dat is geenzins het geval. De VVD wil juist dat er goede oplossingen komen voor Caparis, vooral voor de mensen van Caparis en de onzekerheid die ze hebben.