VVD LEEUWARDEN GESCHROKKEN VAN VERTREK ARBEIDSPLAATSEN ING

In de afgelopen jaren heeft de VVD Leeuwarden zich continu hard gemaakt voor de ontwikkeling en het behoud van de werkgelegenheid in Leeuwarden. Daarbij was er vaak aandacht voor ontwikkelingen in de dienstensector, zoals bijvoorbeeld bij Postbank/ING en Achmea. Op verzoek van de VVD heeft het college dan ook een trendanalyse gedaan met betrekking tot ontwikkelingen in de dienstensector in Leeuwarden. Dit om meer grip te krijgen op de ontwikkelingen.
 
In mei 2007 hebben zowel het college als de raad van bestuur na vragen van de VVD Leeuwarden aangeven dat het werk van de Postbank in Leeuwarden blijft. En dat het samenvoegen van de ING en Postbank geen consequenties heeft voor Leeuwarden en dat ING niet van plan is taken en werkzaamheden uit Leeuwarden te verplaatsen. Afgelopen week werd bekend gemaakt dat een deel van de call center activiteiten in Leeuwarden toch worden overgeheveld naar Amsterdam en Arnhem.
 
De VVD Leeuwarden is dan ook zeer geschrokken van deze ontwikkeling. Werkgelegenheid is de topprioriteit voor de VVD Leeuwarden. In een tijd van economische crisis is elke arbeidsplaats er één. De VVD zal het college kritisch blijven volgen. Het lijkt erop dat het college nog steeds te laat weet van ontwikkelingen om echt invloed te kunnen uitoefenen. Dat vindt de VVD bijzonder jammer. Omdat de VVD al jaren hamert op betere contacten tussen gemeente en bedrijfsleven, vindt de VVD dat bijzonder jammer.