VVD fractie voor behoud van Vitens maar zet vraagtekens bij inschatting van risico's

De VVD fractie was blij verrast toen we hoorden dat het college had besloten om alles te zullen doen om Vitens voor de stad te behouden en zelfs aandelen te willen verwerven. In het recente verleden hebben we helaas regelmatig geconstateerd dat het college het actief behouden van de werkgelegenheid in Leeuwarden anders opvat dan de VVD fractie. Het behoud van werkgelegenheid is cruciaal. De bestaande ondernemers zijn de belangrijkste banenmotor, die moet je faciliteren, ruimte geven om te groeien en koesteren. Want werkgelegenheid/ een baan is nog altijd de beste manier om mensen uit hun isolement te halen en de armoede te bestrijden.


Het college stelt duidelijk dat de aankoop van 0,5 % aandeel door de gemeente Leeuwarden geen enkele zin heeft als de provincie Friesland niet 13 % van de aandelen koopt. Het gekke is alleen dat de Provincie nog niet besloten heeft om de aandelen aan te kopen. Waarom legt het college dan toch dit voorstel aan de Gemeenteraad voor en waarom benoemt u niet expliciet dat de Provinciale Staten pas in juni de aankoop behandelen? Het college reageerde laconiek. "Als de Provincie niet koopt dan kopen wij ook niet" aldus het college.


Bij nieuwe aandelenuitgiftes worden er nieuwe aandelen gedrukt. Is dit hier ook het geval? Zo ja wat is het procentuele aandeel van de Provincie en de gemeente Leeuwarden na aankoop? En ,we willen niet stoken in een goed huwelijk, maar welke zekerheden heeft de gemeente Leeuwarden met het oog op het verwerven van de zetel in de Commissie van Aandeelhouders? Het was pijnlijk om te constateren dat het college blijkbaar geen enkele harde garantie van de Provincie krijgt dat Leeuwarden een zetel verwerft en houdt in de Commissie van Aandeelhouders. Het gemak waarmee de gemeenteraad akkoord ging met deze antwoorden was verbazingwekkend.


De vorm die u kiest om deze aandelen te financieren is riskant. Niet alleen gaat u er in de financiële onderbouwing vanuit dat het dividend uw rentekosten dekt maar gaat u er ook vanuit dat de aandelen exact de zelfde waarde houden en niet dalen.


Nogmaals wij waarderen uw inzet ter behoud van de werkgelegenheid en zijn ook niet tegen de aankoop maar zetten wel vraagtekens bij de inschatting van de risico's en vinden het op zijn zachtst merkwaardig dat het college dit voorstel naar de Raad stuurt ondanks dat Provinciale Staten dit voorstel nog niet heeft behandeld.