VVD benadert 2e Kamerfractie over hartklepoperaties MCL

De VVD fractie in Leeuwarden is bezorgd over de mogelijke beëindiging van de hartklepvervanging via een slagader in de lies of schouder in het Medisch Centrum Leeuwarden. De afstand naar Amsterdam of Utrecht is met name voor veel ouderen te groot. Mede naar aanleiding van de protestbrief van de gezamenlijk Ouderenbonden in Friesland heeft de VVD de 2e Kamerfractie geïnformeerd en gevraagd om onder meer te onderzoeken of in het kader van de extra aandacht voor ouderen in het Regeerakkoord deze hartklepoperaties voor Friesland in het MCL behouden kunnen blijven.