VVD akkoord met bestemmingsplan bewegingscentrum Rengerslaan

Dit voorstel past in de lijn van medegebruik, alleen het sportelement past niet in het geldende bestemmingsplan. Een bewegingscentrum is volgens de VVD breder dan sport alleen en heeft ook medische en bedrijfscomponenten. Ruimtelijk past het ook goed en is stedenbouwkundig goed in te passen. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat dit onderdeel niet strijdig is met de flora en faunawetgeving. Naar aanleiding van de inspraakreacties is de keuze en noodzaak volgens de VVD voldoende duidelijk gemaakt. De VVD snapt de zorg van de omwonenden, maar puur inhoudelijk is de reactie van het college valide. De VVD fractie gaat akkoord met dit voorstel.