Voorstel referendumverordening vergroot de onduidelijkheid

De referendumverordening staat regelmatig op de agenda van de raad. Het college komt nu eindelijk met een concreet voorstel. De VVD is het eens met het voorstel om alleen een raadgevend referendum te kunnen organiseren (op initiatief van de bevolking en dus niet op initiatief van de raad). De VVD is ook voorstander van het feit dat burgers hun handtekening ook via DigiD kunnen zetten voor een inleidend verzoek voor een referendum (naast het Stadskantoor). De VVD zou nog wel een stap verder willen gaan en voor de verkiezingen de mogelijkheid van DigiD toe te voegen, dus naast het fysiek stemmen.

 
Uit het onderzoek naar het referendum voor het nieuw Zaailand is een tweetal zaken naar voren gekomen. Allereerst moet de vraagstelling simpel en eenduidig. De vraag moet met een simpel ja of nee te beantwoorden zijn, volgens VVD-raadslid Aukje de Vries. En dus niet allerlei moeilijke varianten of alternatieven. In het huidige voorstel is dit echter nog steeds mogelijk. De VVD is daar geen voorstander van.
 
Er is geen opkomstdrempel opgenomen in de referendumverordening. Dit lijkt helder en transparant. Maar het gaat niet om een correctief referendum. Dus iedere partij zal voor zichzelf vooraf nu aan moeten gaan geven wanneer zij de uitslag van het referendum zullen volgen. Want stel dat er maar 100 mensen komen stemmen, en er 49 voor en 51 tegen het voorstel zijn. Dan zal elke partij voor zichzelf gaan bepalen of de uitslag van het referendum volgen of niet. Dat vergroot de onduidelijkheid voor burgers, volgens de VVD. Zonder een opkomstdrempel wordt het volgens VVD-raadslid Aukje de Vries een veredelde enquete van Maurice de Hond. En dat kan toch niet de bedoeling zijn, in een land waar de representatieve democratie de basis is.