Tekorten Proloog: college moet snel met pakket maatregelen komen

De onderwijsorganisatie Proloog zit in zwaar weer. In december jl. sprong het college van B&W al bij toen een liquiditeitstekort dreigde. Er is zo’n 3,5 ton euro voorgeschoten. De raad is daarover destijds vertrouwelijk geïnformeerd. Toen is afgesproken dat er snel een plan van aanpak voor maatregelen zouden komen om orde op zaken te stellen. De VVD vindt dat dit te lang duurt. Het exploitatieverlies bedroeg over 2010 al 3,1 miljoen euro en over 2011 is de verwachting dat het tekort 1,4 miljoen euro zal zijn.

Bij de verzelfstandiging van Proloog is per 1 januari 2009 een bruidsschat meegegeven door de gemeente Leeuwarden 1,5 miljoen euro. Daarmee kon men op eigen benen staan, was toen de garantie. Proloog koos ervoor om van dat geld een kantoorpand te kopen. De VVD begrijpt dat niet.
 
Proloog wil nu een garantstelling van de gemeente Leeuwarden. De VVD is van mening dat er eerst een plan van aanpak voor maatregelen moet zijn, voordat daar over gesproken kan worden.
 
De VVD vraagt zich af of de controle van het college op Proloog (het financieel beleid en de besteding van de bruidsschat) en het beleid van Proloog wel voldoende is geweest. Proloog constateert zelf ook al dat de oorzaak van de financiële problemen ligt in het tekortgeschoten toezicht op de uitgaven. De VVD vindt het ongelooflijk dat Proloog ervoor koos om de uitgaven op peil te houden. Terwijl er onvoldoende geld was voor de uitgaven. De uitgaven hadden naar beneden toe bijgesteld moeten worden. Een organisatie moet dan de tering naar de nering zetten. Een organisatie als Proloog moet ingesteld zijn op wisselende aantallen leerlingen en tijdig maatregelen nemen om op het dalende aantal leerlingen in te kunnen spelen.