Structuurvisie De Zuidlanden: passage over detailhandel moet aangepast

Deze nieuwe en herkenbare structuurvisie heeft nog steeds voldoende glans en kwaliteit. Natuurlijk ten opzichte van de eerdere plannen is er wel wat glans vanaf gegaan, maar er wordt vast gehouden bouw invulling te geven in het midden en hoger segment. De nieuwe ingeslagen koers is meer flexibel en daar is de VVD wel gelukkig mee! De extra sociale woningbouw, zoals afgedwongen in de vorige raadsperiode, waar de VVD fractie pertinent op tegen was, heeft het college ook los gelaten. Dat vindt de VVD verstandig! Ook meer ruimte voor eigen bouwinitiatief en ontwerpkeuze voor de opdrachtgever stemt de VVD tevreden.

 
Kortom de hoofdlijnen van deze visie zijn herkenbaar, na de vele mondelinge contacten met de projectgroep Zuidlanden. De besproken kwaliteitsnorm was een 9 en nu een ruime 7, dus nog steeds voldoende. De ambities voor 20 jaar zijn pittig en de VVD zal ze op waarde blijven toetsen.
 
De buurtschappen mogen van de VVD best wat royaler. De steeg-straatjes (kruipdoor, sluipdoor) ruimtes mogen wel wat meer afstand. Het is niet een pré om vanuit je woonkamer te zien welke soep de buurvrouw op tafel zet.
 
De groenelementen zijn volgens de VVD prima in balans! Die kwaliteit moet ook echt vast gehouden worden.
 
Nu het onderdeel waar de VVD echt op tegen zijn. Een megasuper of grootschalige detailhandel met discount achtige formules als fors onderdeel van de 55.000 m2 commerciële ruimtes. Deze functies zijn zeer concurrerend met de binnenstad en zoals u al zeker 2 jaar van de VVD fractie weet of kunt weten, wil de VVD niet dit soort ontwikkelingen. De VVD wil alle kaarten inzetten op de binnenstad en daar de maximale impulsen geven aan het opwaarderen van dit koopcentrum nummer 1. Daarnaast moeten de nog reeds “gegunde” m2 op de Centrale afgemaakt worden. Wat wel kan in de visie van de VVD, is in de Zuidlanden, PDV en ABC formules. Denk aan bouwmarkten, meubelzaken, auto’s, boten en caravans in de vorm van mooie showrooms. De bouw- en ontwerpkwaliteiten moeten ook daar meer zijn dan alleen platte dozen. De ambitie van mooie architectuur en volume, ook in de hoogte is een vereiste.
 

Om tijdelijk een buurtsuper in de Zuidlanden vorm te geven, dat is vanzelfsprekend voor de eerste bewoners, de pioniers van de Zuidlanden! Mogelijk ook in de toekomst, als de wijk voldoende bewoond is, een wijkcentrum in de vorm en volume van Camminghaburen. Dan nog dit: het college heeft toegezegd met een slimme tekst te komen voor de raadsbehandeling om de wens van de commissie te verwoorden als het gaat om de GDV invulling. Het college vindt dat het absoluut duidelijk moet zijn. Als het niet duidelijk is, komt de VVD met een amendement in de raadsvergadering.