Sluiting Parnas vraagt wel om echte alternatieven

De omvorming kunst- en cultuureducatie in Leeuwarden roept veel vragen op bij de VVD-fractie. De basisinfrastructuur wordt gewijzigd door sluiting van Parnas, uitbreiden Kunstmenu en Uitburo en het optuigen van een amateurproductieburo  en programmacoordinator Cultuur. Niet echt een innovatieve alternatief en bovendien wordt geen afstemming met provinciale instellingen gezocht. 


Telkens weer zijn bij de uitwerking van de opdracht aan de Kwartiermaker vier belangrijke punten overgeslagen. Deze betreffen de essentie voor een goede afweging, namelijk: modellenkeuze culturele instellingen, structuurverbeterende maatregelen instellingen, budgettaire gevolgen (incidenteel/structureel, frictiekosten) en maatschappelijke effecten van de andere aanpak van kunst- en cultuureducatie. De onderbouwing zou successen en mislukkingen laten zien en het begrippenkader zou concreet en kwantificeerbaar zijn en toetsing mogelijk maken. Sluiting van Parnas llijkt een doel op zich te zijn en het plan voor het Kunstplein wordt genegeerd.