RISICOPROFIEL: LEEUWARDEN KLAAR VOOR RAMPEN

Het is voor een gemiddeld raadslid bijna niet te beoordelen of het risicoprofiel compleet is, volgens VVD-raadslid Aukje de Vries. De VVD gaat er vanuit dat er ambtelijk voldoende zicht is op alle risico's. Van belang voor de raad zijn de consequenties van het vaststellen van het risicoprofiel zijn. En in hoeverre Leeuwarden klaar is voor dit soort rampen en risico's. Naast de vliegbasis en de vuurwerkfabriek, is een stofexplosie bij bijvoorbeeld een meelfabriek erg risicovol. Verder vindt de VVD het opvallend dat paniek of brand bij grote evenementen een waarschijnlijkheid heeft die erg uiteen loopt, van onwaarschijnlijk tot waarschijnlijk.